تجربه 31- به دلت نگاه کن

تجربه ام می گوید:

ریا ؛عوام فریبی و رنگ عوض کردن

فروختن دین و اعتقادات و دم از خُدا زدن

امروزه بازارش خوب داغ شده

جنس خوب را خواستی بخری توی دلش رو نگاه کن

 

/ 0 نظر / 24 بازدید