خدمتت می رسم

هر بار که در آینه موهای سفید خود را می نِگَرَم

رضا پورشیخ

یاد این جمله می افتم:

باشه برسیم خونه

خدمتت می رسم


/ 1 نظر / 25 بازدید
n.yazdani

ای معلم : ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی .