/ 1 نظر / 24 بازدید
نفیسه یزدانی

مگر می شود بویت به مشامم برسد و سرمست نشوم مگر می شود که صدای پایت را بشنوم و قلبم نلرزد مگر می شود شکوفه بباری و شور و زندگی در من بیدار نکنی آمدت مبارک بهار تولدت مبارک زمین نو شدنت مبارک زمان