خدا را شکر

خدایا ممنونم بابت اینکه به ما نقاب دادی

تا چهره زشتمون را پشت کلمات زیبا مخفی کنیم

خدایا ممنونم بابت صبری که

در مقابل دروغ ها و گناهای ما داری و ستّاری

خدایا این حماقت شیرین را از دوستان ما نگیر

چون اگه بفهمند ما کی هستیم از ما فرار می کنند.

/ 2 نظر / 22 بازدید
يه نفر..

كاش مي فهميدن درون ما چي مي گذره.. كاش به وراي اين نقاب ساختگي نگاه مي كردن.. كاش مي فهميدن.. درك مي كردن.. مي پرسيدن علت اين نقاب ها رو.. كاش حداقل يك نفر... يك نفر... فقط يك نفر.. مي فهميد درونمو..

يه نفر..

اين "خودمون" نبودنه، اين "نقاب" زدنه ، ويژگي بدي نيس، چون لازم نيس همه به اصل وجودمون پي ببرن.. اين نقابِ درواقع يه جور حصارِ.. براي ادماي بيگانه.. چه فكري، چه زماني و حتي مكاني... اين خودمون بودنه اين روزا.. احمقيِ محضِ ...!!!