تجربه 1- خوبی

تجربه می گوید:

هرگز به کسی که تشنه نیست یک لیوان آب تعارف نکنید

چون تا یکماه هر اتفاقی بفتد تقصیر همان یک لیوان آب است.

مانند:

تعلق نگرفتن سبد کالا

ترافیک تهران

گم شدن پسر همسایه

قطع برق

افزایش قبوض آب و گاز

پیدا نشدن بلیط نوروزی

و....

رضا پورشیخ

/ 0 نظر / 5 بازدید