مدینه
 

 با توجه به سخت گیری پلیس عربستان در کنترل اتوبوس ها و توقف هایش برای استراحت و شام تا به شهر مدینه قریب به 6 ساعت در راه بودیم و تا وارد هتل شدیم صدای اذان نماز شب بلند شد ... بدون در نظر گرفتن اینکه یک آدم خسته با دیدن تخت خواب نرم هتل چه حالی به او دست می دهد ...نیم ساعت وقت داشتیم تا وسایلمان را جابجا کنیم ....غسل زیارت ؛ یا تجدید وضو و برای نماز صبح همگی وارد حرم رسول مهربانی شدیم

نماز جماعت را به تن و روح زدیم و جایتان خالی مشغول خواندن زیارت نامه و  نماز زیارت شدیم از آنجائیکه حرم بعد از نماز صبح برای ورود خانم ها آماده می شود از حرم به قصد زیارت ائمه بقیع خارج شدیم 

/ 0 نظر / 3 بازدید