ارزشمند

سعی نکن آدم موفقی باشی

سعی کن آدم ارزشمندی باشی

/ 2 نظر / 6 بازدید
hamed

salam

ستاره

سلام وقتی انسان موفقیتش موفقیت واقعی باشد یعنی به سعادت او بیانجامد میتواند ارزشمند هم می شود!!!!!!!!!!!!!!!!!