خدایا گذشتم

خدایا وقتی باور دارم که تو از رگ گردن به من نزدیکتری

و ایمان دارم بنده هایت را در تنهایی ، رَها نمی کنی

و وقتی می دانم، آخرِ کار ،همه چیز را باید بُگذارم و بُگذرم

چه لزومی دارد

با دشمنی ، حسادت، تکبر ، کینه و کدورت

دلم را ، جایگاه تو را، خانه ی تو را

آلوده کنم؟

/ 0 نظر / 13 بازدید