در فرودگاه

ساعت ا بعد از ظهر اعلام کردند که برای حرکت آماده شویم... تا به فرودگاه رسیدیم ساعت 4 بعد از ظهر شد و تا عملیات خروج و تحویل و کنترل بار و پاسپورت انجام شد برای ساعت 6 وارد سالن انتظار شدیم 

آسمان بسیار گرفته و دلگیر بود .... ساعت 7 وارد هواپیما شدیم و تا هواپیما از زمین بلند شد باران گرفت

با توجه به اینکه به طرف غرب با سرعت قریب به 850 کیلومتر در ساعت پرواز میکردیم مراسم غروب کردن آفتاب روز سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 قریب به 1 ساعت طول کشید که خود دلتنگی گروه را دو چندان کرده بود

برای تنظیم ساعت خود یکساعت و نیم هم زمان را به عقب کشیدیم و به وقت محلی 9 شب به جده رسیدیم تا کنترل و تحویل ساک و پاسپورت ساعت 10 سوار بر اتوبوس ها شدیم و بطرف مدینه راه افتادیم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید