سرت شلوغه

خدا را شکر

همینکه سرت شلوغه

دور خودت می چرخی

معلومه سرحالی

خیلی ها فکر می کنند که دارند

زندگی می کنند و کار خیر انجام می دهند

در حالی که عمرشان را تباه می کنند.

سوره کهف 104

/ 0 نظر / 30 بازدید