تلاش

هر روز صبح در جنگل آهویی بیدار می شود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد.

و شیری که میداند باید از آهو تند تر بدود تا گرسنه نماند.

فرق نمی کند در این جنگل آهو باشی یا شیر

فقط صبح زود بیدار شو و شروع کن به دویدن

نلسون ماندلا

/ 0 نظر / 6 بازدید