خدایا رهایم نکن

خدایا رهایم نکن

خدایا می دانم تو تنها رفیقی هستی که بی مرامی و بی معرفتی در آن راه ندارد

خدایا می دانم تو تنها کسی هستی که بی منت می بخشی

خدایا می دانم در همه حال روزی مرا می فرستادی

حتی اگر فراموش کنم که تشکر کنم

خدایا دستم را بگیر خسته شده ام

خدایا  بنده ای نبودم  که تو می خواستی

خدا یا بهانه نمی آورم ولی تا اینجا راه سخت بود و سنگ فراوان

خدایا ک؛ خسته شدم دستم را بگیر

خدایا تنها تو را دارم

خدایا می دانم تو برای من تنها پناهگاه امنی

خدایا ؛ رهایم نکن...

رضا  پورشیخ

/ 3 نظر / 10 بازدید
حامد

یه لحظه حواسم نبود نوشتی رهام نکن ، خیال کردم نوشتی رهام بکن - خواستم رهات کنم[گل]

حامد

از گلهای بهشت خودم بهت دادم - خواستی هم هست