فال نیکو زدم

کودک فال فروشی را پرسیدم چه میکنی ؟

گفت: به آنانکه در دیروز خود مانده اند فردا را میفروشم

 

فال امروز  فال امروز با تاریخ تولد

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
n yazdani

اینجا امام زاده ابراهیم شفته؟[رویا]

ستاره

من به آن کودک فال فروش می گویم تو فال می فروشی به آدم های که در دیروز خود نمانده اند بلکه به دنبال روزنه ای هستند تا با آن قلبشان را راضی کنند که شاید آینده ای بهتر در پیش دارند و وقتی فال را از تو می خرند با تمام وجود شان آن را آرام و فقط برای خود می خوانند تا کسی نفهمد و حسودی نکند.........