ایستگاه غزه

 برای گروه هایی که در مکه بعنوان نیروی ثابت قرار است خدمت کنند؛ علاوه بر کارهای معمول مانند پذیرایی، استقبال، کنترل ها و ... می بایست برای راهنمایی زائران 4 ساعت در روز را هم در ایستگاه های مشخص شده نزدیک حرم شیفت نقلیه باشند.

گاهی این نیرو ها ثابت بوده و در عوض از نگهبانی شب و یا پذیرایی معاف می شوند و گاهی بصورت چرخشی و شیفت بندی از بین عوامل به آنجا رفته و در بقیه روز هم به کارهای عادی خود مشغول هستند.

در گروه ما هر دو روز در میان یکنفر در شیفت ، 12 تا 14 ظهر و یا نیمه شب تا 2 صبح حضور پیدا می کرد.

امان از شیفت ظهرها گرمای 50 درجه ایستگاه ، سرو صدای ماشین ها، بوی دود و گازو گرد و غبار ناشی از تخریب هتل در اطراف حرم از یکطرف ؛ بعضی از سرشیفت های بد اخلاق که انگار مجبورشان کردن که به زور به مردم خوبی کنند از طرف دیگر باعث می شد گاهی این دو ساعت برایمان تا 5 ساعت خستگی بهمراه داشته باشد.

اما گاهی این عرق ریختن ها و تحمل تشنگی زیر آفتاب سوزان و  راهنمایی یک زائر گم شده و یا مُحرم خسته برایمان چنان خوشحالی بهمراه داشت که این همه مشکلات را نوش می کرد.

خداوند توفیق خدمت به بندگانش را به ما داده است و این هم از وظایف ماست خوشحال و راضی هستیم به خواست خدا.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید