تجربه 48- سال نو

تجربه ام می گوید:

کسی که با خُرد های سال گذشته وارد سال جدید می شود.

جسمش بهار را حس می کند و روحش در زمستان مانده

او برای اینکه جا نزند ، باید در جا می زند .

/ 0 نظر / 25 بازدید