سرِ کاریم

بسیاری از ما  در گیر تکراریم ؛ روزمَرِگی می کنیم.

بسیاری دیگر سخت مشغول و دلخوش به اسباب بازی دنیائیم.

اَعَم به امید فردای بهتر، محفوظات را فرا می گیرند.

تعدادی فرا گیری دیگران را می خرند و مدرک می فروشند.

اَخَص ، یک عمر مدرک می پذیرند و نان می فروشند.

همه سعی این است کسی به خوب اندیشیدن خوب نیندیشد!!

بسیاری در این دایره چون سوزن پرگار در مرکز تیز و ثابتند و

خیلی ها مثل من با چشمانی بسته به دور خود می چرخند

تا آسیابان گندم های ارباب را آرد کند.!

http://rezap502.persianblog.irبرای درک این پست به سوره کهف آیه 104 مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید