تجربه 30- خوشبختی

تجربه ام می گوید:

خوشبختی و سعادت یعنی:

لب همیشه شاد

دل بی کینه؛ زندگی با آرامش

رفیق شفیق؛ چشمان درویش

وجدان راحت ؛ بدن سالم

ایمان قوی ؛ خدای راضی

و دیگر هیچ

/ 0 نظر / 24 بازدید