تجربه69- دیگه وقتشه

تجربه و مطالعه ی من می گوید:

هر وقت گناه و ناشکری به حد خودش رسید

خدا برای بیدار باش یک گوشه ی چشمی نشون داده

/ 2 نظر / 28 بازدید
شکلات بانو

[ناراحت] با این که اصلا دوس ندارم این اتفاق بیافته! ولی متاسفانه احساس منم همین رو میگه...

يه نفر..

15 هزار كشته ؛ تلفات زلزله.. فك مي كنيد بيشترِ اين 15 هزار كشته چه كساني هستند ؟ جز زن و بچه ها ؟ جز تهي دستاني كه همه ي زندگي شان ان كاه گلي ست كه در ان امور مي گذرانند ؟ واقعا اكثريتِ اين 15 هزار ها (و امثال انان !) چه كسايي هستند ؟ اينكه اكثريت فداي اقليت بشه، حكمِ الهيِ ؟ يا اين ديد و گمانه زني ها و خرافي نگريستن ماست ؟