گره

تعصب، ، حماقت ،طمع،خیانت، دروغ و تکبر

گِره های به رابطه عاشقانه و صمیمی می اندازد

که با دندان عقل هم باز نمی شود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
خورگامی

از تمام راز و رمزهای عشق جز همین سه حرف جز همین سه حرف ساده میان تهی چیز دیگری سرم نمی شود من سرم نمی شود ولی..‌ راستی دلم چه می شود؟؟؟ زنده یاد قیصر امین پور