تجربه 55- گره

تجربه می گوید:

یک آدم موفق و با هوش

هرگز آینده و اهدافش را به کسی گِره نمی زند

قبل از نقشه کشیدن به خدا توکل می کند( غافر 44)

تا مجبور نشود ، بعد از اجرا برایش نذر کند.

/ 2 نظر / 24 بازدید
يه نفر..

اين "نذر كردن" لزوما به معنيه اينكه اهدافشو به كسي گره زده نيس ...!!! اهداف يك موجود اجتماعي، چيزي خارج از اصل مجوديتش، اجتماعي نيس !!! حتي كمال خودش ;)

baran

درود بر شما...