یکهفته گذشته

با همکاری و هماهنگی بین عوامل و پشتکار شبانه روزی و البته مدیریت و تقسیم کار؛ بهمراه مدیریت زمان ....انجام وظایف به نحوه احسنت انجام گرفت .

تا دیشب که شب میلاد امام جواد الائمه (ع) بود؛ خداوند توفیقی داد تا بتوانم به حرم وارد شوم از شدت خستگی نشستم فقط  به پرده خانه ی خدا نگاه می کردم ... با خودم گفتم آنقدر مشغول کار شدیم که یادمان رفت کجادیم...یادم افتاد که کسی می گفت:

در شهر مکه بازار باوارث ؛ توپ تن ؛ عزیزیه و ... و بن داوود خرید کردیم هر روز در یک بازار بودیم البته همه جا را نشد بگردیم ... مخصوصاً از طبقه هفتم یک پاساژ  بیرون را نگاه می کردیم یکجای بود خیلی شلوغ؛ مردم جمع شده بودند دورش می چرخیدن... دیگه وقت نشد بریم اونجا/ 1 نظر / 27 بازدید

خوش به حالتون . وبلاگ قشنگی دارید . برای بقیه هم دعا کنید قسمتشون بشه