خدایا

خدایا به خیلی ها کمک کن در سال جدید آدم بشن

و سال آینده سال خوبی برای خاطراتشون باشه

و بتونن از خر شیطان بیان پایین

و دست از نخوت و غرورشون بردارن و فکر نکنن

که از دماغ فیل افتادن و تافته جدا بافته هستند

بهشون یاد بده که در مقابل عظمت خدا عددی نیستن

بهشون طعم آدم بودن را بچشان

خدایا به حق این روزهای بهاری قسمت میدم

به خیلی ها بفهمان اگه کسی بهشون خوبی می کنه با بدی جواب ندن

/ 0 نظر / 28 بازدید