روز های سخت

بعضی روزها در زندگیم هست که

بیشتر از یکماه در آن پیر می شوم

/ 1 نظر / 10 بازدید
ستاره

وقتی کسی می گفت فلانی رو غصه پیر کرده درک نمی کردم با خودم می گفتم مگر می شود ولی وقتی برای خودت یا یکی از نزدیکانت اتفاق می افتد تازه معنی از غصه پیر شدن را می فهمی [رویا]