تجربه54 - راهت را برو

تجربه من می گوید:

آدم باید راه خودش را برود و

هرگز خودش را با دیگران مقایسه نکند!!

چون ممکن است داشته هایش را از دست بدهد

یا مسیرش را گم کند

و یا از همّت و تلاش نا امید شود.

/ 0 نظر / 29 بازدید