تجربه 3 - اعتماد کور

تجربه می گوید:

ما بیشترین ضربه را از کسانی می خوریم

که به آنها اعتماد داشته ایم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
ستاره

منم قبول دارم وتجربه هم کردم وقتی که این موضوع رو می فهمی به خودت می گی چقدر ساده و بدبختم فکر میکنی همه مثل تواند ولی این طور نیست .