تمجید

انقدر دوست دارم یکی از من الکی تعریف کنه

یا تا کار کوچکی انجام دادم قربان صدقه ام بره

نمی دونی چقدر دلم می خواهد

برای چیزهای بی ارزش از من

قدر دانی و تمجید کنند

/ 0 نظر / 28 بازدید