تجربه 67- تموم

تجربه من می گوید:

هر چیزی که خوبه

زود تموم میشه!!

/ 1 نظر / 26 بازدید
يه نفر..

هميشه همين طور هست، اون قدر غرق در لذت و خوبي ها مي شيم كه گذر زمان را فراموش مي كنيم و يك ان كه به خود مي اييم مي بينيم كه چقدر زود، دير مي شود !!! و اين رو ميشه يكي از علت هاي "نسبي بودن زمان" دانست ! ;)