تجربه 34 - game over

تجربه ام می گوید:

در این دوره زمونه کسی حال نصیحت شنیدن ندارد

باید خودشان تجربه کنند

فکر می کنند که همه چیز مطابق میل اونهاست

و هرگز ، گیم آور نمی شوند

/ 0 نظر / 24 بازدید