حال من خوب است

نگران نباش حال من خوب است.

هنوز یخ نزده احساساتم

 از من بگذر

/ 3 نظر / 23 بازدید
عشق اهورایی من

کی ازتو باید بگذرد

يه نفر..

والا ما از همون اول احساسات مون يخيده بود.. حال مون هم.. مهم نيس.. [چشمك]