تجربه 61- تولد

تجربه می گوید :

گاهی تولد بد نیا اومدن توسط مادر نیست

گاهی بهبودی از بیماری سخت و یا اعتیاد

گاهی خلاص شدن از شر مزاحم و بی مرام

گاهی رسیدن به آرزو و هدف بزرگ

گاهی یافتن یک دوست صمیمی و خوب

گاهی زیارت ...مثل بدنیا اومدن می مونه توی زندگی

/ 1 نظر / 23 بازدید