/ 1 نظر / 7 بازدید
ماسح

سلام آنگاه که سه فزرند ذکور رسول الله (ص) از بین رفتند و قلب ایشان شکست با کلام زشت او را ابتر خواندند آن زشت سیرتان. جبرئیل امین درود و رحمت خداوند بر ایشان باد. سوره کوثر را جهت آرامش قلب رسول الله تلاوت نمودند و بسیار بر ایشان عطا نمودند. از فرزند