تجربه 70- عذر خواهی

تجربه می گوید:

گاهی اوقات حرفی می زنیم و کاری می کنیم

متلک و کنایه ای و یا جسارتی ...

که دیگر نمی توانیم عذرخواهی کنیم چه برسد به حلالیت گرفتن

پس باید مراقب خنجر های داخل نیام خود باشیم

چون بیرون بیایند بد جور زخمی می کنند.

/ 0 نظر / 27 بازدید