تجربه 21 - حق با توست

تجربه ام می گوید:

چنان شیطان در کمین دوستان می نشیند

که با کلمه ای تفرقه ایجاد می کند

سوره اسراء آیه 54

رضا پورشیخ

/ 1 نظر / 11 بازدید
عشق اهورایی من

خیلی وقتا حرف کلام تفرقه نیست رفتار آدما تفرقه ای بزرگترمیشه