سخنان چارلی چاپلین

جملات آموزنده, سخنان چارلی چاپلین

 

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو.

 *******************

 حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

 *******************

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.

 ******************

 خوشبختی فاصله این بدبختی است تا بدبختی دیگر.

 *******************

 اگر شاد بودی، آهسته بخند تا غم ناراحت نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

 *******************

 اگر روزی خیانت دیدی، بدان که قیمتت بالاست.

 *******************

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزاربار.

*******************

نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد.

*******************

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.

 *******************

 من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

 *******************

 فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلم هایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.

*******************

 خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان

و نابودی خانواده هاست.

هیچ چیز به اندازه خودپسندی زن ها

بنیان خانواده را نابود نکرده است.

*******************

 انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

 *******************

 مردمان روی زمین استوار، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

*******************

 وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد، شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

 *******************

  اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.

/ 0 نظر / 9 بازدید