درست است که با هم رفیقیم و قابل ندارد

فقط برای بالا رفتن از شانه های من

کفش هایت را در بیاور