از کار و درس و زندگی دست بکش

نیم ساعتی پیش مادرت بشین و فقط نگاهش کن

خیلی ها حاضرند هر چی دارند بدهند

فقط نیم ساعت مادرشون زنده بشه.