این دختر دوست داشتنی
11 سال اش که بوده تصادف کرده الان 3 ساله که تو کماست
براش دعا کنید تا هر چه سریعتر شفاء پیدا کنه
واقعا از ته دلتون براش دعا کنید...
به اشتراک بذارین بلکه به دست یه دل شکسته برسه و

با دعای اون یه فرجی بشه