شهادت امام موسی کاظم (ع)

و ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

امام خمینی (ره)

تسلیت باد