لبخند زدن به کسی که ارزش لگد هم ندارد

آخرش می شود اتلاف محبت

خط:علی اباذری ابهر

«قل یعبادی الذین أسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة اللّه ان اللّه یغفر الذّنوب جمیعاً انّه هو الغفور الرّحیم؛

ای رسول رحمت بدان بندگانم که (به عصیان) اسراف بر نفس خود کردند بگو هرگز از رحمت (نامنتهای) خدا ناامید مباشید.البته خدا همه گناهان را (چون توبه کنید) خواهد بخشید که خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است»

 سوره مبارکه زمر آیه53