هشدار:

 مصرف بیش از حد اعتماد بنفس باعث اختلالات

 روانی  و عصبی میگردد !

لطفاً در میزان مصرف آن دقت کنید

در هر کاری کمی ترس و احتیاط لازم است حتی در حرف زدن