خواهش می کنم با توجه به موارد زیر و دقت نظر خود

برای این تابلو یک اسم انتخاب نمایید:

1- سردی و پاییزی بودن رنگ زمین و درختان

2- پیری و میانسالی آن زن و مرد ( هم رنگ لباس و هم سفیدی مو)

3-تمام گیاهان و پرندگان و موجودات به بالا نگاه می کنند

4- نور و حرکت ابر آسمان

5- تقدیم کردن دو گل با دو رنگ مختلف ( آبی و زرد کمرنگ)

6- تقدیم سیب قرمز در وسط تابلو

7- وزش باد در تابلو و بی نظمی در لباس

8- حرکت شال گردن و کمر مانند مار و  اژدها