تو برای خدا باش

خدا و همه ملائکه برای تو خواهند بود

من کان الله ، کان الله له