خدایا شُکرت

امشب مصادف با ولادت دُخت نبوت و همسر ولایت و مادر ولایت

حضرت فاطمه زهرای مرضیه(س)

کتابم را به همّت یک نوری همیشه سبز

بردم برای چاپ