همیشه مراقب خوبی هات باش

عُمر مثل گُل می مونه تا باطراوته زیباست