من برگشتم

ولی بسیار سخت بود

خدا به همتون قسمت کنه

فقط بگم یا ساخته بشید برید اونجا تا پخته بشید برگردید

وگرنه آنتالیا آرزونتر و خاطره انگیز تره

سر فرصت خاطرات را می نویسم

رضا پورشیخ