امشب قرائت سوره حشر بر هر مرد و زن شیعه واجب است

وهابیان حرم حضرت زینب ( س) را محاصره کرده اند

برای فرج آقا امام زمان و نابودی آل وهاب

قرائت این سوره حشر را فراموش نکنیم