این محراب مسجد امام علی(ع) است

در کنار چاه حضرت علی(ع) بیرون شهر مدینه

کنار مزرعه اَبیارعلی که در تمام طول سال بوی نعناع می دهد

در دل نخلستانی بزرگ و قدیمی

دیشب باز هم خواب اون مسجد را دیدم ....

به نام خدای علی و به حق علی  حیدر کرار ، ساقی کوثر،

مولود کعبه، شهید محراب،پدر امامت و...

از سر تقصیرات تمام کسانی که امسال به من بدی کردن

عمداً و سهواً گذشتم و همه را حلال کردم

سپردمت بخدای روضه