برایت آسمان که نشدم،

 چرا درخت نباشم ...

وقتی تو در من


اینهمه پرنده ای؟ذهنم؛ پُر از لانه هایی است


که برای تو ساخته ام !